Nastavení cookies

Poskytování seznamů členů ČLK

22.03.2020 | Prezident

Důležité informace naleznete níže

Na základě různých veřejných výzev některých spolků a dalších institucí, jejichž obsahem je výzva, aby Česká lékařská komora poskytovala seznamy svých členů s e-mailovými, případně dalšími kontakty krajským úřadům sdělujeme následující. Česká lékařská komora je správcem osobních údajů, přičemž odpovídá za jejich ochranu a nakládání v souladu s účelem, pro který jsou osobní údaje členů komory zpracovávány. Výzvy, kdy je poukazováno na nedostatečné databáze krajů, které by měly být nahrazeny informacemi České lékařské komory, je potřeba s ohledem na platnou právní úpravu odmítat. Česká lékařská komora doposud neobdržela žádnou oficiální žádost příslušného krajského úřadu, z níž by vyplývala povinnost tyto informace poskytnout. V tomto smyslu je potřeba, aby postupovala i jednotlivá okresní a obvodní sdružení a případnou žádost předávali k posouzení kanceláři ČLK.

Zároveň je potřeba pro správnou interpretaci výše uvedeného uvést, že Česká lékařská komora nabídla všem krajům možnost operativně informovat lékaře v jednotlivých krajích prostřednictvím kontaktů, které má komora k dispozici (viz příloha). V některých krajích se tak již stalo.

Žádáme spolky a další instituce, aby opustily od těchto výzev, neboť tím vyvolávají zmatek a zcela nesprávnou interpretaci příslušné právní úpravy.
Česká lékařská komora je i nadále připravena v krátkých časových úsecích informovat své členy o aktuální situaci v jednotlivých krajích. V tomto smyslu zůstává komora otevřena všem žádostem krajských úřadů a i nadále bude aktuální informace rozesílat.

Krajům jsme k dispozici na e-mailu: prezident@clkcr.cz, kancelarclk@clkcr.cz

 

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Mgr. Daniel Valášek, MBA, pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
 

Soubor Velikost
19.03.20 Dopis prezidenta ČLK hejmanůn - ochranné pomůcky.pdf 117 kB
Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy