Nastavení cookies

Žádost o odložení zavedení tzv. třetí vlny elektronické evidence tržeb

17.03.2020 | Prezident

Úplné znění žádosti adresované ministryni financí ve věci odložení zavedení tzv. třetí vlny elektronické evidence tržeb naleznete níže:

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás ve výjimečné situaci s naléhavou prosbou, abyste v režimu legislativní nouze navrhla změnu zákona, kterou bude odloženo zavedení tzv. třetí vlny elektronické evidence tržeb.

Jako prezident České lékařské komory jsem s Vámi již v minulosti jednal o specifické situaci lékařů, kteří pracují ve smluvním vztahu s veřejnými zdravotními pojišťovnami, kdy již roky absolutní většina jejich příjmů probíhá od zdravotních pojišťoven bezhotovostním způsobem a je tedy již dávno evidovaná. Od zavedení povinnosti EET pro tyto lékaře nelze ze strany státu očekávat žádný významný fiskální efekt.

Povinnost, která možná byla zdůvodnitelná v normální situaci tím, že si nepřejete zavádění dalších a dalších výjimek, stává se zcela absurdní v současné situaci, ve které se naše podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví nachází.

Česká lékařská komora podporuje opatření vlády směřující k omezení vzájemného kontaktu osob a tím ke zpomalení šíření infekce Covid-19. V situaci, kdy je v České republice kritický nedostatek ochranných pomůcek, a to i pro lékaře v první linii, vyzýváme své kolegy ke klidu a chceme, aby neuzavírali plošně své ambulance a pokud nemají pro sebe a pro své zaměstnance ochranné pomůcky, aby přesto zůstali alespoň bezkontaktním způsobem k dispozici svým pacientům. Nemocný lékař, sestra či laborant nikomu nepomohou.

Vážená paní ministryně,

v současné krizové situaci apeluji na Vaši rozvahu a žádám Vás jménem lékařů – členů České lékařské komory o odložení povinnosti elektronické evidence tržeb, respektive o odložení zavedení tzv. 3. vlny EET. Zaznamenali jsme Vaše vyjádření v tom smyslu, že finanční úřady nebudou dodržování EET po nějakou dobu přísně vymáhat. Toto je však málo. Lékaři si zaslouží záruku danou zákonem. Jsem přesvědčen, že pokud v režimu legislativní nouze navrhnete odložení tzv. 3. vlny EET, získá Váš návrh v Parlamentu ČR dostatečnou podporu a Vy tím pomůžete lékařům i dalším podnikatelům.

S uctivým pozdravem


                                   MUDr. Milan Kubek
                               prezident České lékařské komory

Kategorie

Sekce ČLK

 
Lékaři jsou
jenom lidi
#nebudmyval
E-learning Specializované kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů Otevřít Okresní shromáždění Data a místa okresních shromáždění Informace zde
Naše zdravotnictví Sledujeme a komentujeme události v našem zdravotnictví Webové stránky
 
Oblíbené odkazy

Rychlé odkazy