Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Pozor: Přeregistrace!
14.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Pozor:  Všichni současní provozovatelé zdravotnických zařízení, pokud neplánují ukončení činnosti, musí do konce roku 2012 podat na místně příslušný krajský úřad žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Zprávy ze sjezdu
11.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Stejně jako každý rok byly na sjezdu předneseny zprávy o činnosti. Jednotlivé prezentace uveřejňujeme v sekci Prezentace.
Prezentace z konference o síti zdravotnických zařízení
06.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
V pátek 2. 11. 2012 se v hotelu Clarion konala konference o síti zdravotnických zařízení. Prezentace vystupujících zveřejňujeme ke stažení.
Usnesení XXVI. sjezdu ČLK
04.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Dnes skončil XXVI sjezd ČLK, který se konal v Praze v hotelu Clarion. Usnesení sjezdu ke stažení.
Konference ČLK 2.11.2012 - Chystané změny v síti zdravotnických zařízení
22.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zdravotní pojišťovny odmítly automatickou prolongaci smluv s nemocnicemi. Dne 20.6.2012 podepsalo Ministerstvo zdravotnictví s pojišťovnami Memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace. Zdravotní pojišťovny se v tomto textu zavazují vůči svým smluvním – obchodním partnerům postupovat jednotně. Takový závazek by mohl být považován za jakousi formu kartelové dohody.
Vzhledem k tomu, že téma zdravotními pojišťovnami s podporou ministerstva zdravotnictví připravované redukce sítě zdravotnických zařízení považuje představenstvo ČLK za velmi významné, pořádá ČLK den před svým sjezdem, tedy v pátek 2.11.2012 od 14:00 do 18:00 v hotelu Clarion v Praze 9 veřejnou konferenci k této problematice.
Zpráva z konference WMA – Bangkok, říjen 2012
22.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Plenární zasedání Světové lékařské asociace se konalo od 10. do 13. října v thajském Bankoku. Do hlavních bodů programu 63. vrcholného setkání WMA se zařadila mj. Helsinská deklarace, transplantace orgánů, trest smrti nebo etické souvislosti protestních akcí lékařů.
Říjnové číslo Tempus medicorum ke stažení
06.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo říjnové číslo Tempus medicorum.
TM_10_12_titul.jpg
Sjezd České lékařské komory
03.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Sjezd ČLK se koná 3.-4. 11. 2012 v hotelu Clarion v Praze.
Petice - Občané, braňte svoje nemocnice!
26.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.
Nutnost souhlasu obou rodičů s neakutní péčí o dětského pacienta trvá
26.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Poslanci v úterý 25.9.2012 zamítli senátní návrh na zrušení kritizovaného povinného souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte. Sněmovna patrně dá přednost obdobné předloze, kterou podala skupina poslanců v čele s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09).
Konference: Psychická zátěž a stres lékařů a zdravotníků
25.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na 1. mezinárodní symposium České lékařské komory „PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ A STRES LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ“.
Konference: Etika a komunikace v medicíně – „euthanasie pro a proti“
25.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora si Vás dovoluje pozvat na 2. mezinárodní symposium České lékařské komory Etika a komunikace v medicíně, letos s ústředním tématem „EUTHANASIE PRO A PROTI“.
Otravy metylalkoholem - aktuální informace pro lékaře
20.09.2012 | Prezident
V souvislosti s hromadnými otravami metylalkoholem, ke kterým v těchto dnech v České republice docházelo a stále dochází, nabídla České lékařská komora Ministerstvu zdravotnictví spolupráci a pomoc při informování lékařů. Ministr zdravotnictví Dr. Heger nabídku přijal. Vážené kolegyně a kolegové, věnujte pozornost přiloženým informacím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zápis ze zasedání představenstva ČLK - září 2012
18.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zápis ke stažení.
Lékařská komora vítá rozhodnutí prezidenta Klause vetovat špatný zákon o sociálně právní ochraně dětí
13.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora vítá rozhodnutí prezidenta Klause vetovat špatný zákon o sociálně právní ochraně dětí. Na rizika z návrhu tohoto zákona vyplývající upozorňovala ČLK již v únoru letošního roku (viz. stanovisko Vědecké rady ČLK z 2.2.2012). Lékařská komora zároveň vyzývá politickou reprezentaci, aby neprodleně připravila nový zákon, jehož cílem bude skutečná obrana práv všech dětí, tedy i dětí nemocných nebo handicapovaných.
Žádejte Diplomy celoživotního vzdělávání
11.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Každý člen ČLK, který splňuje podmínku získání alespoň padesáti kreditů během uplynulých pěti let,  by si měl ve vlastním zájmu do konce roku 2012 zažádat u svého okresního sdružení ČLK o vystavení Diplomu celoživotního vzdělávání. Nová pravidla platná od příštího roku budou totiž klást na lékaře přísnější požadavky tak, aby naše diplomy byly kompatibilní a plnohodnotné v rámci celé Evropské unie.
Zářijové číslo Tempus medicorum ke stažení
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo zářijové číslo Tempus medicorum.
Tempus_0912_titul.jpg
Komora potřebuje i nadále svůj nezávislý časopis zajišťující objektivní informování lékařů o aktuálním dění ve zdravotnictví
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým bude i nadále moci komora plnit pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé. Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví.
  Představenstvo na svém srpnovém zasedání schválilo předsedy OS ČLK doporučenou novelu SP-7, jejímž cílem je zajistit spravedlivé rozdělení finančních nákladů na vydávání časopisu mezi centrum ČLK a jednotlivá okresní sdružení.
  Časopis Tempus Medicorum by již neměl být ekonomicky závislý na příjmech z inzerce. Lékařská komora tak za pouhých 6 Kč za každého členské příspěvky platícího lékaře získá pro všechny lékaře na vlivech mimo komoru zcela nezávislý časopis. Jednotlivé lékaře přitom nebude stát tento časopis navíc ani jednu jedinou korunu. Členské příspěvky se totiž nenavyšují.
Prohlášení Vědecké rady k úhradám vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné
06.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vědecká rada ČLK projednala na svém zasedání návrh na změnu způsobu úhrady vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné.
Právní seminář ČLK 18.10.2012 - Právní aktuality a rady pro lékaře
05.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Pravidelný právní seminář pořádá ČLK ve čtvrtek 18.10.2012 v hotelu ILF v Praze.