Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii
06.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení se zmenšuje.
Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů
02.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Stanovisko Vědecké rady ČLK k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, vč. jejich plánovaného přesunu z gesce MZ do gesce MPSV ČR
Zasedání vědecké rady v Dětském centru
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů.
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů. Aplikace hranice 800 porodů za rok by znamenala zrušení 40 % porodnic v ČR. Závazné stanovisko ČLK č. 3/2007
Podvodná "gynekoložka" ohrozila pacientky - Tiskové prohlášení prezidenta České lékařské komory
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pokud by personální vybavení zdravotnických zařízení kontrolovala lékařská komora, tento případ by se nestal.
Zápis Představenstva ČLK - leden 2012
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 14. ledna 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Novela SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Představenstvo ČLK schválilo novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od roku 2008.
Lednové číslo časopisu Tempus medicorum
11.01.2012 | Další organizační složky / Redakční rada
Časopis ČLK - číslo 1, 2012, ročník 21
TM obálka 12/ 2011.jpg
Na podnět České lékařské komory podala skupina dvaceti senátorů ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách
09.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních práv občanů České republiky.
Vyjádření soustrasti s úmrtím prezidenta Václava Havla
19.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pan prezident Václav Havel byl, a navždy zůstane, nezapomenutelným symbolem svobody, státníkem, který se zasloužil o obnovu demokracie v naší zemi…
Dohoda prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o způsobu jakým bude probíhat tzv. přeregistrace soukromých lékařů
12.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Dne 5. prosince 2011 jsem uzavřel dohodu s panem ministrem Hegerem o metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR pro krajské úřady o tom, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) – držitelů registrací NZZ.
Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách
08.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Poslaneckou sněmovnou definitivně schválený zákon o zdravotních službách, s pravděpodobnou účinností od 1.4.2012 zřizuje celkem 12 druhů registrů, do kterých budou lékaři i další zdravotničtí pracovníci povinni poskytovat osobní údaje zdravotnických pracovníků a pacientů, včetně informací o zdravotním stavu.
Lékařská komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky
06.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s předloženým návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2012, a to z následujících důvodů:
Podporujeme slovenské lékaře
02.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora podporuje akci slovenských lékařů ,,Výpovědi"
ČLK vyzývá své členy, aby se zdrželi jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit oprávněné požadavky slovenských lékařů, zejména pak případného nahrazování slovenských lékařů lékaři z České republiky.
Prezentace
26.11.2011 | Představenstvo
Dne 26.11.2011  byla  v  sekci Pro lékaře aktivovaná nová nabídka Prezentace
Usnesení XXV. sjezdu delegátů ČLK
21.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného ve dnech 19. – 20. listopadu 2011 v Brně
Vítejte na nových internetových stránkách
14.11.2011 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
ČLK spustila svůj nový web.
Novela Závazného stanoviska ČLK č. 3/2007 - Pro poskytování porodní péče v České republice
07.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
schválena představenstvem ČLK dne 5.11.2011 nabývá účinnosti dnem 15.11.2011
Konference ČLK "Etika a komunikace v medicíně"
06.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora zve lékaře i zájemce z řad laické veřejnosti na mezinárodní symposium "Etika komunikace v medicíně", které pořádá v Praze dne 29.11.2011.
<< Předchozí | 401-420