Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Dohoda prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o způsobu jakým bude probíhat tzv. přeregistrace soukromých lékařů
12.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Dne 5. prosince 2011 jsem uzavřel dohodu s panem ministrem Hegerem o metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR pro krajské úřady o tom, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) – držitelů registrací NZZ.
Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách
08.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Poslaneckou sněmovnou definitivně schválený zákon o zdravotních službách, s pravděpodobnou účinností od 1.4.2012 zřizuje celkem 12 druhů registrů, do kterých budou lékaři i další zdravotničtí pracovníci povinni poskytovat osobní údaje zdravotnických pracovníků a pacientů, včetně informací o zdravotním stavu.
Lékařská komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky
06.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s předloženým návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2012, a to z následujících důvodů:
Podporujeme slovenské lékaře
02.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora podporuje akci slovenských lékařů ,,Výpovědi"
ČLK vyzývá své členy, aby se zdrželi jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit oprávněné požadavky slovenských lékařů, zejména pak případného nahrazování slovenských lékařů lékaři z České republiky.
Prezentace
26.11.2011 | Představenstvo
Dne 26.11.2011  byla  v  sekci Pro lékaře aktivovaná nová nabídka Prezentace
Usnesení XXV. sjezdu delegátů ČLK
21.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného ve dnech 19. – 20. listopadu 2011 v Brně
Vítejte na nových internetových stránkách
14.11.2011 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
ČLK spustila svůj nový web.
Novela Závazného stanoviska ČLK č. 3/2007 - Pro poskytování porodní péče v České republice
07.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
schválena představenstvem ČLK dne 5.11.2011 nabývá účinnosti dnem 15.11.2011
Konference ČLK "Etika a komunikace v medicíně"
06.11.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora zve lékaře i zájemce z řad laické veřejnosti na mezinárodní symposium "Etika komunikace v medicíně", které pořádá v Praze dne 29.11.2011.
<< Předchozí | 401-420