Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Březnové číslo Tempus medicorum ke stažení
11.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo březnové číslo Tempus medicorum.
Tempus medicorum 3/2012
Odborné stanovisko Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti
08.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“.
Právní seminář: Na co nezapomenout v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách
01.03.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Zákon o zdravotních službách, který za předpokladu, že Ústavní soud nerozhodne jinak, nabude účinnosti 1.4.2012, ukládá lékařům a zdravotnickým zařízením řadu nových povinností. Přinášíme základní přehled zpracovaný právním oddělením ČLK. Problematice nové legislativy byl věnován právní seminář pořádaný ČLK 1.3.2012 v kongresovém centru nemocnice Na Homolce za účasti místopředsedy Legislativní rady vlády JUDr. Mlsny. Pro velký zájem lékařů budeme tento seminář opakovat dne 19.4.2012 tak, aby se dostalo i na další zájemce. Přihlásit se můžete tradičně na oddělení vzdělávání ČLK.
Právní seminář.JPG
Pacienti a lékaři společně proti omezování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče
22.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká lékařská komora a Svaz pacientů ČR společně protestují proti záměru Ministerstva zdravotnictví ČR snížit dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče garantované občanům na základě veřejného zdravotního pojištění a upozorňují, že některé přijímané zákony i podzákonné právní normy jsou podle jejich názoru v rozporu s Ústavou ČR.
Tiskova konference.jpg
Únorové číslo Tempus medicorum ke stažení
13.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo únorové číslo Tempus medicorum.
lk_tempus_0212.jpg
Zápis Představenstva ČLK - únor 2012
13.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 11. února 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii
06.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení se zmenšuje.
Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů
02.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Stanovisko Vědecké rady ČLK k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, vč. jejich plánovaného přesunu z gesce MZ do gesce MPSV ČR
Zasedání vědecké rady v Dětském centru
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů.
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů. Aplikace hranice 800 porodů za rok by znamenala zrušení 40 % porodnic v ČR. Závazné stanovisko ČLK č. 3/2007
Podvodná "gynekoložka" ohrozila pacientky - Tiskové prohlášení prezidenta České lékařské komory
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pokud by personální vybavení zdravotnických zařízení kontrolovala lékařská komora, tento případ by se nestal.
Zápis Představenstva ČLK - leden 2012
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 14. ledna 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Novela SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Představenstvo ČLK schválilo novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od roku 2008.
Lednové číslo časopisu Tempus medicorum
11.01.2012 | Další organizační složky / Redakční rada
Časopis ČLK - číslo 1, 2012, ročník 21
TM obálka 12/ 2011.jpg
Na podnět České lékařské komory podala skupina dvaceti senátorů ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách
09.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních práv občanů České republiky.
Vyjádření soustrasti s úmrtím prezidenta Václava Havla
19.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pan prezident Václav Havel byl, a navždy zůstane, nezapomenutelným symbolem svobody, státníkem, který se zasloužil o obnovu demokracie v naší zemi…
Dohoda prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o způsobu jakým bude probíhat tzv. přeregistrace soukromých lékařů
12.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Dne 5. prosince 2011 jsem uzavřel dohodu s panem ministrem Hegerem o metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR pro krajské úřady o tom, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) – držitelů registrací NZZ.
Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách
08.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Poslaneckou sněmovnou definitivně schválený zákon o zdravotních službách, s pravděpodobnou účinností od 1.4.2012 zřizuje celkem 12 druhů registrů, do kterých budou lékaři i další zdravotničtí pracovníci povinni poskytovat osobní údaje zdravotnických pracovníků a pacientů, včetně informací o zdravotním stavu.
Lékařská komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky
06.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s předloženým návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2012, a to z následujících důvodů:
Podporujeme slovenské lékaře
02.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Česká lékařská komora podporuje akci slovenských lékařů ,,Výpovědi"
ČLK vyzývá své členy, aby se zdrželi jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit oprávněné požadavky slovenských lékařů, zejména pak případného nahrazování slovenských lékařů lékaři z České republiky.
Prezentace
26.11.2011 | Představenstvo
Dne 26.11.2011  byla  v  sekci Pro lékaře aktivovaná nová nabídka Prezentace