Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Lékařské semináře v Salzburgu 2013
23.01.2013 | Další organizační složky / Oddělení vzdělávání
Informace o lékařských seminářích v Salzbugru v roce 2013.
Nižší příjmy, přísnější regulace, vyšší náklady, nárůst administrativy, hrozba ztráty smluv se zdravotními pojišťovnami.
23.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Apatie a skuhrání však nejsou řešením. Změnu k lepšímu si můžeme vynutit pouze silou.
Návrh MZd na novelu vyhlášky o specializačních oborech lékařů
21.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Připomínkové řízení k návrhu vyhlášky.
Zákon o zdravotnických prostředcích - příloha
15.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Ministerstvem zdravotnictví připravovaný nový seznam zdravotnických prostředků bude ovlivňovat náš profesní život možná několik let. Žádáme proto všechny funkcionáře ČLK i ostatní angažované kolegy a kolegyně, aby nám pomohli provést kontrolu zejména preskripčních omezení ve vazbě na odbornost lékaře, ale také kontrola doby použití zdravotního prostředku.
Lednové číslo Tempus medicorum ke stažení
10.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo lednové číslo Tempus medicorum, jehož hlavním tématem je vyhláška o úhradách, kterou vydal ministr Heger a která dosti významně poškodí zdravotnická zařízení,  zejména ambulantní specialisty.
Tempus medicorum 01/13
Úhradová vyhláška ministra Hegera
07.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Nejhůře postiženými jsou soukromí lékaři – ambulantní specialisté. Bez ohledu na zvyšování daní, bez ohledu na růst cen energií a zdražování prakticky všeho, co pro provozování svých praxí nutně potřebujeme, máme v letošním roce vystačit s pouhými 98 % příjmů z roku 2011. Zdravotní pojišťovny nám přitom současně budou strhávat peníze již při sebemenším překročení nákladů na léky a zdravotnické prostředky ve srovnání s náklady, které jsme měli před dvěma lety.
Prosincové číslo Tempus medicorum
17.12.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo prosincové číslo Tempus medicorum, které se týká mj. dvou důležitých témat: konce přeregistrací u Ústavního soudu a úhradové vyhlášky.
Tempus medicorum 12/2012
Návrh úhradové vyhlášky ministra Hegera
29.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Již letmý pohled na navrhované změny oproti současné úhradové vyhlášce dává tušit, že se pan ministr Heger snaží za svoji neschopnost získat pro zdravotnictví dostatečné finanční zdroje potrestat lékaře a přinutit nás, abychom podstatnou část zdravotní péče poskytovali pacientům zadarmo.
Vítězství České lékařské komory u Ústavního soudu - zrušeny přeregistrace
27.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 27.11.2012 zrušil tzv. přeregistrace podle zákona o zdravotních službách. Všechna stávající zdravotnická zařízení, včetně soukromých lékařů, se tedy automaticky stávají poskytovateli zdravotních služeb, nemusí tedy absolvovat byrokratický proces přeregistrace a nemusí žádat o žádná nová oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Listopadové číslo Tempus medicorum ke stažení
16.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo listopadové číslo Tempus medicorum, které se převážně věnuje sjezdu ČLK.
Tempus 11/2012
Veřejný seznam lékařů
15.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Tisková zpráva ČLK, poskytnutá novinářům na tiskové konferenci 14. 11. 2012.
Pozor: Přeregistrace!
14.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Pozor:  Všichni současní provozovatelé zdravotnických zařízení, pokud neplánují ukončení činnosti, musí do konce roku 2012 podat na místně příslušný krajský úřad žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Zprávy ze sjezdu
11.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Stejně jako každý rok byly na sjezdu předneseny zprávy o činnosti. Jednotlivé prezentace uveřejňujeme v sekci Prezentace.
Prezentace z konference o síti zdravotnických zařízení
06.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
V pátek 2. 11. 2012 se v hotelu Clarion konala konference o síti zdravotnických zařízení. Prezentace vystupujících zveřejňujeme ke stažení.
Usnesení XXVI. sjezdu ČLK
04.11.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Dnes skončil XXVI sjezd ČLK, který se konal v Praze v hotelu Clarion. Usnesení sjezdu ke stažení.
Konference ČLK 2.11.2012 - Chystané změny v síti zdravotnických zařízení
22.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zdravotní pojišťovny odmítly automatickou prolongaci smluv s nemocnicemi. Dne 20.6.2012 podepsalo Ministerstvo zdravotnictví s pojišťovnami Memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace. Zdravotní pojišťovny se v tomto textu zavazují vůči svým smluvním – obchodním partnerům postupovat jednotně. Takový závazek by mohl být považován za jakousi formu kartelové dohody.
Vzhledem k tomu, že téma zdravotními pojišťovnami s podporou ministerstva zdravotnictví připravované redukce sítě zdravotnických zařízení považuje představenstvo ČLK za velmi významné, pořádá ČLK den před svým sjezdem, tedy v pátek 2.11.2012 od 14:00 do 18:00 v hotelu Clarion v Praze 9 veřejnou konferenci k této problematice.
Zpráva z konference WMA – Bangkok, říjen 2012
22.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Plenární zasedání Světové lékařské asociace se konalo od 10. do 13. října v thajském Bankoku. Do hlavních bodů programu 63. vrcholného setkání WMA se zařadila mj. Helsinská deklarace, transplantace orgánů, trest smrti nebo etické souvislosti protestních akcí lékařů.
Říjnové číslo Tempus medicorum ke stažení
06.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo říjnové číslo Tempus medicorum.
TM_10_12_titul.jpg
Sjezd České lékařské komory
03.10.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Sjezd ČLK se koná 3.-4. 11. 2012 v hotelu Clarion v Praze.
Petice - Občané, braňte svoje nemocnice!
26.09.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Cílem petice je zachování současné sítě nemocničních zařízení s tím, že případné změny v této síti budou provedeny na základě analýzy dostupnosti zdravotní péče pro občany ve všech regionech ČR a po dohodě politických představitelů státu s představiteli občanského sektoru, nemocnic a odborových organizací. Tyto analýzy musí zároveň vycházet ze srovnání dostupnosti zdravotní péče v zemích Středoevropského regionu.