Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Zápis Představenstva ČLK - prosinec 2015
16.12.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 11. prosince 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Dohoda ČLK a VZP: Omezení regulací a bonifikace za vzdělávání
15.12.2015 | Prezident
Regulace za předepsané léky nebude VZP za rok 2015 uplatňovat.
Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK budou i v roce 2016.
Vyšlo prosincové číslo Tempus medicorum
09.12.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Uveřejňujeme prosincové číslo Tempus medicorum ke stažení.
TM 12/2015
ČLK se obrátila na poslance Evropského parlamentu ve věci portugalské společnosti TEMDI, nabízející podvodnou inzerci lékařům
07.12.2015 | Prezident
V několika předchozích vydáních Tempusu Medicorum jsme opakovaně poskytovali návod lékařům, kteří se stali obětí nekalých praktik portugalské společnosti Temdi, nabízející lékařům na první pohled bezplatnou inzerci jejich praxe, jak postupovat, bránit se a argumentovat vůči této společnosti v případě, že společnost lékaři vystaví fakturu na vysokou částku a k uhrazení faktury lékaře upomíná. Jelikož praktiky této společnosti neustávají, na podnět místopředsedy OS ČLK v Příbrami MUDr. Tomáše Karase se prezident ČLK obrátil na české poslance Evropského parlamentu s informacemi o protiprávních postupech této společnosti (nejen) vůči členům ČLK a žádostí o možné řešení problému na evropské úrovni. Zkráceně citujeme dopis prezidenta ČLK ze dne 6.10.2015:
Usnesení XXIX. sjezdu ČLK
22.11.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zveřejňujeme usnesení sjedu ČLK.
Vyšlo listopadové číslo Tempus medicorum
12.11.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Listopadové číslo Tempus medicorum ke stažení.
TM 11/2015
Zápis Představenstva ČLK, návrh programu XXIX. Sjezdu delegátů ČLK - listopad 2015
07.11.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 7. listopadu 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Úhradová vyhláška pro rok 2016
23.10.2015 | Prezident
Úplné znění úhradové vyhlášky pro rok 2016
Aktualizovaná informace pro AS ke smlouvám navrhovaným VoZP
20.10.2015 | Prezident
Pokud Vám nevadí uzavření dodatku o elektronické komunikaci, smlouvu na dobu neurčitou lze akceptovat. Pokud nejste ochotni dodatek o elektronické komunikaci uzavřít, lze zatím akceptovat i smlouvu na dobu pěti let s tím, že komora bude jednat jak o výpovědním důvodu "navíc" nad rámec rámcové smlouvy, tak i o možnosti uzavřít s lékaři, kteří neuzavřou dodatek o elektronické komunikaci trvalou smlouvu nebo smlouvu na delší období s vedením VoZP, případně i s orgánem dohledu nad zdravotním pojištěním.
Říjnové číslo Tempus medicorum ke stažení
16.10.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo říjnové číslo Tempus medicorum.
Tempus medicorum 10/15
Konference Právní postavení českého lékaře
16.10.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
ČLK uspořádala 12. 10. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konferenci Právní postavení českého lékaře. Konference proběhla pod záštitou předsedy sněmovny Jana Hamáčka a předsedy výboru pro zdravotnictví prof. Rostislava Vyzuly za účasti předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.
Zápis Představenstva ČLK - říjen 2015
06.10.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 2.října 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce
01.10.2015 | Prezident
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích sice skončilo ve většině segmentů nedohodou, avšak dohody, které byly uzavřeny, ČLK respektovala. Prezident ČLK zahájil jednání s ministerstvem zdravotnictví a s VZP o způsobu, jak bude úhradová vyhláška realizovat zvýšení ceny práce lékařů o 10%, které vyjednal s ministrem zdravotnictví Dr. Němečkem v Seznamu zdravotních výkonů od 1.1.2016. Ministerstvo předložilo návrh tzv. úhradové vyhlášky. ČLK k němu uplatnila své připomínky a prezident ČLK o nich jednal s ministrem zdravotnictví a pojišťovnami ve dnech 22.9.2015 a podruhé pak 29.9.2015. Na jednání s ČLK vždy navazovala jednání ministerstva zdravotnictví a pojišťoven s tzv. Koalicí soukromých lékařů.
ČLK nedoporučuje podepisovat nové smlouvy navržené VoZP
30.09.2015 | Prezident
Návrh smlouvy hrubě porušuje obecně závazný právní předpis – vyhlášku o rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb. O dalším průběhu jednání s VoZP budeme dále informovat.
Pozvánka na konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2016
29.09.2015 | Prezident
Informace ke konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2016 konané dne 12.11.2015 v Praze.
Zdravotnictví2016_mailingbanner.jpg
Zásadní připomínky České lékařské komory k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016
22.09.2015 | Prezident
Česká lékařská komora nesouhlasí s navrhovaným zněním úhradové vyhlášky pro rok 2016.
Lékařská komora odmítá návrh úhradové vyhlášky
20.09.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zvýšení ceny lékařské práce zakomponované v Seznamu zdravotních výkonů o 10 % s účinností od ledna 2016 považuje ČLK za přijatelný kompromis. Česká lékařská komora však zásadně odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví, který by příjmy řady soukromých lékařů naopak snížil.
Zvýšení ceny práce lékaře
16.09.2015 | Prezident
Ministr zdravotnictví Němeček prezentoval 10.9.2015 svoji dohodu s prezidentem ČLK o zvýšení hodnoty práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů od 1.1.2016 o 10%. „Tento krok je součástí mé dlouhodobé snahy o lepší ohodnocení práce zdravotníků napříč obory. Po jednáních s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem rozhodl o na navýšení ohodnocení práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Zářijové číslo Tempus medicorum ke stažení
10.09.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo zářijové číslo Tempus medicorum.
Tempus medicorum 9/2015
Zápis Představenstva ČLK - září 2015
08.09.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 4. září 2015 od 9:00 hodin ve Skalském dvoře