Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Zásadní připomínky České lékařské komory k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016
22.09.2015 | Prezident
Česká lékařská komora nesouhlasí s navrhovaným zněním úhradové vyhlášky pro rok 2016.
Lékařská komora odmítá návrh úhradové vyhlášky
20.09.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Zvýšení ceny lékařské práce zakomponované v Seznamu zdravotních výkonů o 10 % s účinností od ledna 2016 považuje ČLK za přijatelný kompromis. Česká lékařská komora však zásadně odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví, který by příjmy řady soukromých lékařů naopak snížil.
Zvýšení ceny práce lékaře
16.09.2015 | Prezident
Ministr zdravotnictví Němeček prezentoval 10.9.2015 svoji dohodu s prezidentem ČLK o zvýšení hodnoty práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů od 1.1.2016 o 10%. „Tento krok je součástí mé dlouhodobé snahy o lepší ohodnocení práce zdravotníků napříč obory. Po jednáních s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem jsem rozhodl o na navýšení ohodnocení práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Zářijové číslo Tempus medicorum ke stažení
10.09.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo zářijové číslo Tempus medicorum.
Tempus medicorum 9/2015
Zápis Představenstva ČLK - září 2015
08.09.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 4. září 2015 od 9:00 hodin ve Skalském dvoře
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
31.08.2015 | Další organizační složky / Právní oddělení
Zákonodárce vyhověl několika návrhům České lékařské komory. Bližší informace naleznete níže v článku JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK.
Právní seminář České lékařské komory v Olomouci
27.08.2015 | Další organizační složky / Právní oddělení
Dne 22.9.2015 se bude v Olomouci, v hotelu Flora, konat právní seminář - Právní odpovědnost a aktuální právní problematika v medicíně, kazuistiky v praxi.
Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
Zápis Představenstva ČLK - červenec 2015
27.07.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 24. července 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Vyšlo prázdninové dvojčíslo Tempus medicorum
16.07.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Prázdninové číslo Tempus medicorum ke stažení.
TM 7-8_15 titul.jpeg
Zápis Představenstva ČLK - červen 2015
23.06.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 18. června 2015 od 9:00 hodin v hotelu Fabrika v Humpolci
Univerzita medicínského práva - 4. ročník
18.06.2015 | Další organizační složky / Právní oddělení
V příloze naleznete informaci o možnosti přihlásit se na Univerzitu medicínského práva, jejíž již 4. ročník bude probíhat od září 2015 do června 2016, vždy jedenkrát měsíčně v Praze. Účast je hodnocena 30 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů (10 lekcí, 3 kredity za každou lekci).
Zemřel první prezident ČLK prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC
16.06.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že zemřel první prezident České lékařské komory prof. Miloš Štejfa. Rodině a spolupracovníků vyslovujeme soustrast a panu profesorovi poděkování a úctu za práci pro ČLK..
Stejfa v Podebradech web.jpeg
Vyšlo červnové číslo Tempus medicorum
10.06.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Přinášíme červnové číslo Tempus medicorum ke stažení.
Tempus medicorum 6/2015
Vzory smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na dobu neurčitou
10.06.2015 | Další organizační složky / Právní oddělení
Česká lékařská komora předkládá vzory smluv s pojišťovnami, jejichž znění je akceptovatelné.

Bližší informace naleznete v červnovém čísle časopisu Tempus Medicorum.
Zápis Představenstva ČLK - květen 2015
19.05.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 15. května 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Vyšlo květnové číslo Tempus medicorum
09.05.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Květnové číslo Tempus medicorum ke stažení...
TM 05/2015
Zápis Představenstva ČLK - duben 2015
27.04.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 24. dubna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
ČLK zatím nedoporučuje AS podepisovat smlouvy na dobu neurčitou navržené ZPMV (211)
26.04.2015 | Prezident
ZPMV (211) je třetí pojišťovnou, která ambulantním specialistům nabízí smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb na dobu neurčitou. Tuto aktivitu ČLK sice oceňuje, avšak text, který nebyl s ČLK projednán, obsahuje nebezpečné ustanovení, které jde nad rámec vyhlášky č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Jedná se o článek VIII. odst. 2 větu poslední, která uvádí, že pokud poskytovatel zruší pracoviště nebo jeho část bez náhrady, anebo ho uzavře na dobu delší než 30 kalendářních dnů, nezakládá toto nárok poskytovatele na změnu či úpravu smlouvy a naopak toto může vést k ukončení smlouvy.
Vyšlo dubnové číslo Tempus medicorum
10.04.2015 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Přinášíme dubnové číslo Tempus medicorum ke stažení.
Tempus medicorum 04/15
Zápis Představenstva ČLK - březen 2015
30.03.2015 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 26. března 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha