Fakultní nemocnice Olomouc

Seznam pracovišť specializačního vzdělávání

Traumatologie

Průměrné hodnocení: 91%

Počet hodnocení: 1

férové

Anesteziologie a intenzivní medicína

Průměrné hodnocení: 90%

Počet hodnocení: 2

Nukleární medicína

Průměrné hodnocení: 88%

Počet hodnocení: 1

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Průměrné hodnocení: 82%

Počet hodnocení: 4

Radiologie a zobrazovací metody

Průměrné hodnocení: 78%

Počet hodnocení: 4

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Průměrné hodnocení: 78%

Počet hodnocení: 1

Klinická onkologie

Průměrné hodnocení: 75%

Počet hodnocení: 1

Patologie

Průměrné hodnocení: 72%

Počet hodnocení: 2

Dětské lékařství

Průměrné hodnocení: 64%

Počet hodnocení: 5

Gynekologie a porodnictví

Průměrné hodnocení: 62%

Počet hodnocení: 4

Geriatrie

Průměrné hodnocení: 62%

Počet hodnocení: 1

Hematologie a transfúzní lékařství

Průměrné hodnocení: 62%

Počet hodnocení: 1

Kardiologie

Průměrné hodnocení: 62%

Počet hodnocení: 1

Vnitřní lékařství

Průměrné hodnocení: 61%

Počet hodnocení: 2

Gastroenterologie

Průměrné hodnocení: 59%

Počet hodnocení: 1

Chirurgie

Průměrné hodnocení: 59%

Počet hodnocení: 1

Radiační onkologie

Průměrné hodnocení: 45%

Počet hodnocení: 1

Neurologie

Průměrné hodnocení: 37%

Počet hodnocení: 1

Alergologie a klinická imunologie

doposud nehodnoceno

Audiologie a foniatrie

doposud nehodnoceno

Cévní chirurgie

doposud nehodnoceno

Dermatovenerologie

doposud nehodnoceno

Dětská a dorostová psychiatrie

doposud nehodnoceno

Dětská gastroenterologie a hepatologie

doposud nehodnoceno

Dětská gynekologie

doposud nehodnoceno

Dětská chirurgie

doposud nehodnoceno

Dětská kardiologie

doposud nehodnoceno

Dětská nefrologie

doposud nehodnoceno

Dětská onkologie a hematoonkologie

doposud nehodnoceno

Dětská pneumologie

doposud nehodnoceno

Dětská radiologie

doposud nehodnoceno

Dětská urologie

doposud nehodnoceno

Diabetologie

doposud nehodnoceno

Diabetologie a endokrinologie změna názvu na: Endokrinologie a diabetologie

doposud nehodnoceno

Endokrinologie

doposud nehodnoceno

Hrudní chirurgie

doposud nehodnoceno

Intenzivní medicína

doposud nehodnoceno

Intervenční radiologie

doposud nehodnoceno

Kardiochirurgie

doposud nehodnoceno

Klinická biochemie

doposud nehodnoceno

Lékařská genetika

doposud nehodnoceno

Lékařská mikrobiologie

doposud nehodnoceno

Maxilofaciální chirurgie

doposud nehodnoceno

Návykové nemoci

doposud nehodnoceno

Nefrologie

doposud nehodnoceno

Neonatologie

doposud nehodnoceno

Neurochirurgie

doposud nehodnoceno

Neuroradiologie

doposud nehodnoceno

Oftalmologie

doposud nehodnoceno

Palitativní medicína a léčba bolesti

doposud nehodnoceno

Plastická chirurgie

doposud nehodnoceno

Pneumologie a ftizeologie

doposud nehodnoceno

Pracovní lékařství

doposud nehodnoceno

Psychiatrie

doposud nehodnoceno

Rehabilitační a fyzikální medicína

doposud nehodnoceno

Reprodukční medicína

doposud nehodnoceno

Revmatologie

doposud nehodnoceno

Sexuologie

doposud nehodnoceno

Soudní lékařství

doposud nehodnoceno

Tělovýchovné lékařství

doposud nehodnoceno

Urgentní medicína

doposud nehodnoceno

Urologie

doposud nehodnoceno