Vzdělávací akce akreditované ČLK

Vzdělávácí akce akreditované ČLK


Datum: Číslo akce:
Rok: Měsíc:
Text:
Akce jen s přílohou:


akce 37022 - říjen 2014
Číslo akreditace: 0099/16/2006
Číslo akce: 37022
Měsíc: říjen
Rok: 2014
Název: NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti
Začátek akce: 18.10.2014
Konec akce: 18.10.2014
Délka akce:
(počet vyučovacích hodin)
8
Místo konání: Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, 602 00 Brno
Pořadatel: Centrum naděje a pomoci
Garant: MUDr. Ludmila Lázničková
Ohodnocení:
(Počet kreditů)
6

1-20