Vědecká rada

Kontaktní údaje
Prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor klinická onkologie

Telefon: +420 543 134 102, +420 543 134 114
Mobil: +420 606 733 883