Vědecká rada

Kontaktní údaje
Prof. MUDr. Milan Kvapil CSc., MBA
Funkce: člen Vědecké rady pro obor diabetologie

Telefon: +420 224 434 000
Poznámka:

pracoviště:
FN Motol, 2. LF, Interní klinika pro dospělé, V úvalu 84, PSČ 150 18, Praha 5, přednosta kliniky