Vědecká rada

Kontaktní údaje
Doc. MUDr. Přemysl Klír CSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor soudní lékařství

Telefon: +420 266 083 437
Poznámka:

pracoviště : Subkatedra soudního lékařství IPVZ, FN Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8