Vědecká rada

Kontaktní údaje
Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor hematologie

Telefon: +420 224 962 527
Poznámka:

pracoviště : I. Interní klinika, Klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, 121 08, Praha 2