Vědecká rada

Kontaktní údaje
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA
Funkce: člen Vědecké rady pro obor klinická farmakologie