Vědecká rada

Kontaktní údaje
prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro transplantační chirurgii

Telefon: +420 267 162 353
Poznámka:

pracoviště:
Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK Praha