Vědecká rada

Kontaktní údaje
MUDr. Zdeněk Mrozek
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Funkce: předseda Vědecké rady
E-mail: viceprezident@clkcr.cz
Telefon: +420 585 222 218
Fax: +420 585 222 218

Osobní údaje:
Ženatý, 3 děti

Vzdělání:
1982 ukončeno studium na gymnáziu v Třinci
1989 ukončeno studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1992 atestace I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
1997 atestace II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
2007 ukončeno studium v doktorském studijním programu

Pracovní zkušenosti:
1989 až 1990 vojenská prezenční služba, posádkový lékař
1989 dosud lékař na Klinice anesteziologie a resuscitace FN Olomouc
2005 až květen 2008 zástupce přednosty pro LP na KAR FN Olomouc
květen 2008 až leden 2009 pověřen vedením KAR FN a LF UP

Pedagogická činnost:
1996 dosud výuka na LF UP

Další aktivity:
1996 dosud člen okresního představenstva České lékařské komory
1997 až 2006 člen celostátního představenstva České lékařské komory
2002 dosud člen licenční komise České lékařské komory
2009 dosud předseda Vědecké rady ČLK