Vědecká rada

Kontaktní údaje
Prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA, FASN
Funkce: člen Vědecké rady pro obor nefrologie

Telefon: +420 224 962 667
Poznámka:

Pracoviště:
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
přednosta
Ke Karlovu 6
128 08  Praha 2


Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies