Vědecká rada

Kontaktní údaje
Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor plastická chirurgie

Telefon: +420 266 083 210,+420 266 086 555