Vědecká rada

Kontaktní údaje
Prof. MUDr. Miloslav Marel CSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor TBC a respirační nemoci

Telefon: +420 224 941 500, +420 224 964 805
Mobil: +420 603 172 235
Poznámka:

pracoviště: FN Motol, Pneumologická klinika 2. LF UK, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5