Tiskové zprávy

27.10.2010 - Prohlášení Krajské rady ČLK Moravskoslezského kraje
24.05.2011 |
Členové Krajské rady ČLK Moravskoslezského kraje jsou znepokojení vývojem situace ve zdravotnictví v ČR a potažmo v Moravskoslezském kraji a vyjadřují plnou podporu lékařům pracujícím v nemocnicích a vyzývají je, aby se připojili k výzvě LOK-SČL a podali výpověď z pracovního poměru k 31. 12. 2010, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Současně žádají ostatní lékařské organizace o podporu pro členy ČLK, kteří pracují jako lékaři v nemocnicích.