Tiskové zprávy

14.9.2010 - Vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení bude novelizována
28.04.2011 |
Prezident ČLK se dohodl s ministrem Hegerem

Ministerstvo zdravotnictví svojí vyhláškou ukládá zdravotnickým zařízením včetně soukromých lékařů povinnost vlastnit i takové přístroje, které ve skutečnosti pro poskytování zdravotní péče vůbec nepotřebují.
ČLK sice stále trvá na svém doporučení, aby vyhláška stanovila pouze obecné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení a zvláštní požadavky pro jednotlivé obory konkrétně neurčovala. Vyhlášky by se měla omezit se pouze na obecný požadavek, že přístrojové a technické vybavení odpovídajícího spektru zdravotní péče poskytované v daném zdravotnickém zařízení. Na základě připomínek svých členů však připraví pro ministra Hegera komplexní pozměňovací návrh k vyhlášce č. 221/2010 Sb.

Text vyhlášky naleznete na
http://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-917141.aspx