Tiskové zprávy

18.6.2010 - Prohlášení prezidenta ČLK k neetickým praktikám při získávání pacientů
28.04.2011 |
Nedávno byla na internetu zveřejněna výzva, aby se občané stali klienty "Mojí ambulance a.s. - sítě ordinace praktických lékařů" a vyhráli Notebook.
Autoři této výzvy jaksi "opomenuli" občany informovat o tom, že tímto aktem mají změnit svého registrujícího praktického lékaře a místo něho si zvolit jako "registrujícího lékaře" uvedenou společnost. Občan je tedy vyzýván k aktu, jehož právní dopad zpravidla vůbec nezná a netuší, že se tím "odhlašuje" od svého dosavadního lékaře, kterého již nadále nemůže navštěvovat. Pacienti jsou tak nedůstojným způsobem uváděni v omyl.