Tiskové zprávy

9.8.2010 - ČLK pomůže lékařům a lékařkám postiženým povodněmi
29.04.2011 |
ČLK nabízí finanční pomoc.

Vážené kolegyně a kolegové,

odstranit veškeré následky živelné katastrofy, která řadu z vás v uplynulých dnech postihla, bohužel není v silách profesní lékařské samosprávy. Česká lékařská komora se přesto pokusí finančně pomoci těm z vás, kterým povodně napáchaly největší škody na majetku, a to ať již na vybavení domácnosti či na vašem zdravotnickém zařízení.

Své žádosti o finanční pomoc adresujte neprodleně České lékařské komoře, a to buď prostřednictvím kanceláře vašeho okresního sdružení, nebo přímo kanceláře prezidenta ČLK: kancelar@clkcr.cz,
telefon: 257 220 617, 603 417 168
.
Na těchto kontaktech také obdržíte další potřebné informace.

S kolegiálním pozdravem
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK