Tiskové zprávy

23.3.2010 - Omluva ČLK židovským lékařům
30.09.2010 |
Česká lékařská komora se omlouvá svým kolegům, židovským lékařům, za vytvoření memoranda a souhlasné stanovisko s memorandem zaslaným vládě republiky československé dne 14. října 1938.

Toto memorandum nelze chápat jinak než jako antisemitský a diskriminující dokument, za jehož signaturu našimi představiteli cítíme povinnost se omluvit. Činíme tak bez jakékoliv snahy hodnotit a soudit pohnutky našich předchůdců s odstupem dlouhých 72 let.

Vážení členové ČLK, kolegové, lékaři židovského původu, přijměte naši omluvu za čin našich předchůdců.

Schváleno jednomyslně představenstvem ČLK dne 18. 3. 2010