Tiskové zprávy

26.2.2010 - Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010
30.09.2010 |
k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.