Tiskové zprávy

1.12.2009 - Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou lékaři muset omezit dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče
20.05.2010 |
Ministryně Jurásková nesplnila slib, že návrh úhradové vyhlášky bude ČLK moci připomínkovat.

ČLK odmítá, aby spotřeba zdravotní péče byla regulována prostřednictvím finančních pokut pro lékaře. Lékaři se kvůli politikům dostávají do rozporu se svým etickým kodexem, který jim přikazuje, aby se při léčení řídili zájmy pacientů a nikoliv svým ekonomickým prospěchem. Ministerstvo zdravotnictví chce trestat poctivé lékaře, kteří jsou ochotní pracovat podle potřeby svých pacientů a léčit je lege artis.