Tiskové zprávy

30.6.2009 - Komora varuje pacienty před neuváženou změnou svého praktického lékaře
27.10.2009 |

Česká lékařská komora v posledních měsících zaznamenává stále více případů, kdy se některá zdravotnická zařízení snaží zaregistrovat nové pacienty způsoby, které lze považovat za neetické.

Vzhledem k tomu, že se tohoto jednání nedopouští lékaři, kteří jsou vázáni dodržovat Etický kodex ČLK, ale

jsou využívány služby různých agentur, je právní obrana vůči takovému jednání velmi obtížná.

Česká lékařská komora proto varuje pacienty před neuváženou změnou svého registrujícího praktického lékaře a informuje občany o možném riziku, se kterým jsou podobné změny spojeny.

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK