Tiskové zprávy

26.3.2009 - "Nemocnice 21. století" - Certifikát kvality České lékařské komory
06.10.2009 |

Bez kvalifikovaného zdravotnického personálu není možno poskytovat kvalitní zdravotní péči, proto je dostatečné množství patřičně kvalifikovaných lékařů prvním kritériem pro udělení certifikátu kvality ČLK "Nemocnice 21. století".

Česká lékařská komora nabízí svoji pomoc ředitelům a zřizovatelům zdravotnických zařízení. Naším cílem je ocenit a propagovat ta zdravotnická zařízení, která splňují náročné požadavky na poskytování zdravotní péče "lege artis", tedy na úrovni medicíny 21. století.