Tiskové zprávy

22.3.2009 - Testování lékařů na HIV - prohlášení prezidenta ČLK
22.03.2009 |
Požadavek Svazu pacientů ČR, aby lékaři byli povinně testováni na virus HIV, je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně a věcně je nedůvodný a nesmyslný.