Tiskové zprávy

23. 10. 2007: Prohlášení představenstva ČLK k potrestání prim. Kozáka z Nemocnice Třebíč
11.11.2007 |
Představenstvo ČLK hodnotí potrestání primáře dětského odd. dr. Kozáka výpovědí danou zaměstnavatelem jako naprosto neadekvátní a nepřiměřený postih, kterým se vedení Nemocnice Třebíč snaží odvádět pozornost i od svých manažerských selhání.
Propuštění erudovaného lékaře, který se nedopustil lékařského pochybení a který je v daném regionu nenahraditelným odborníkem, ohrozí kvalitu zdravotní péče poskytované v Nemocnici Třebíč.
Představenstvo ČLK se znepokojením sleduje pokračující personální devastaci, k níž dochází v řadě nemocnic ČR.
Představenstvo ČLK znovu vyzývá ministra zdravotnictví, aby splnil povinnost, kterou mu ukládá zákon, a vydal ve spolupráci s ČLK vyhlášku o minimálních personálních standardech závazných pro všechna zdravotnická zařízení. ČLK je připravena spolupodílet se na přípravě této pro pacienty velmi důležité právní normy i na kontrole jejího dodržování. ČLK je i nadále připravena plnit pro společnost nezastupitelnou roli na státní moci nezávislého garanta kvality lékařské péče. Vzhledem k tomu, že MZ flagrantně porušuje zákon, nemůže v současnosti ČLK při nejlepší vůli garantovat občanům, že ve všech zdravotnických zařízeních jsou ošetřováni dostatečným množství patřičně kvalifikovaných lékařů.

Přijato na jednání představenstva 23. 10. 2007