Tiskové zprávy

23. 10. 2007: Usnesení představenstva ČLK k návrhu na prodloužení základní pracovní doby zdravotníků na 48 hodin týdně
11.11.2007 |

Prodloužení týdenní pracovní doby pro zaměstnance ve zdravotnictví na 48 hodin, tedy o 8 hodin ve srovnání s ostatními pracovníky v ČR, je zcela nepřijatelné, neboť by šlo o diskriminaci vůči ostatním skupinám zaměstnanců.
Omezení maximálního množství přesčasové práce lékařů, které je v současném zákoníku práce v souladu se směrnicemi EU, představuje primárně ochranu pacientů. Přetěžování lékařů v nemocnicích nadměrnou přesčasovou prací je závažný problém, neboť unavený lékař představuje potencionální ohrožení pro své pacienty. Je-li jedním z důvodů zákonem omezené délky pracovní doby bezpečnost a ochrany zdraví při práci, pak v případě zdravotníků platí tento důvod mnohem více, protože nejde pouze o ochranu její vlastní bezpečnosti při práci, ale především ochranu pacientů.
Návrh je v rozporu s legislativou EU i v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Tento návrh, který ohrožuje lékaře zaměstnance a soukromé lékaře i všechny ostatní zdravotníky a ve svých důsledcích i pacienty, ČLK zásadně odmítá.
Proti návrhu 48 hodinového pracovního týdne pro zdravotníky ČLK důrazně protestuje. Vzhledem k závažnosti situace představenstvo ČLK rozhodlo o organizování protestních akcí.
Představenstvo ČLK svolává mimořádnou poradu předsedů OS ČLK na středu 7. listopadu 2007

Schváleno jednomyslně na jednání představenstva ČLK 23. října 2007