Tiskové zprávy

27. 7. 2007: Usnesení Představenstva ČLK k situaci Úrazové nemocnice Brno
27.07.2007 |
Představenstvo ČLK, na základě informací dostupných bohužel pouze z veřejných zdrojů, pokládá způsob řešení situace kolem Úrazové nemocnice v Brně za velmi riskantní a nebezpečný, a to z důvodu nekoncepčního přesunu vysoce specializované péče z místa v centru města. Představenstvo ČLK nesouhlasí se způsobem, jakým ministerstvo rozhoduje o zrušení Úrazové nemocnice v Brně. Ohrožena je nejenom existence špičkových zdravotnických týmů, z nichž některé mají být zrušeny, ale zejména kvalita a dostupnost zdravotní péče pro občany.
Záměr vybudovat nové traumacentrum schopné poskytovat zdravotní péči na úrovni 21. století pokládáme za správný. Odpovídající podmínky v současnosti nejsou splněny v žádném ze zdravot. zařízení v Brně, tedy ani v současné ÚN ani FN Bohunice.
Představenstvo ČLK protestuje proti tomu, že ministerstvo zdravotnictví brání ČLK v plnění úkolů daných zákonem tím, že neumožnilo účast zástupce České lékařské komory v komisi posuzující možnosti restrukturalizace zdravotnictví v Brně.

Přijato jednomyslně na zasedání Představenstva ČLK dne 27. července 2007.