Rychlá právní pomoc

Rychlá právní pomoc

Právní oddělení zřídilo pro členy ČLK Rychlou linku právní pomoci na tel. č. +420 721 455 456. Tato linka má charakter tísňové linky a je “ indikována“ pouze v těchto případech:
  • proti lékaři bylo zahájeno trestní stíhání nebo na něho bylo podáno trestní oznámení
  • proti lékaři byla podána žaloba u soudu v souvislosti s výkonem lékařského povolání (např. o náhradu škody)
  • lékař obdržel výpověď z pracovního poměru
  • zdravotní pojišťovna vypověděla lékaři smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče
  • příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Žádáme členy ČLK, aby rychlou linku právní pomoci využívali pouze ve výše uvedených případech. V ostatních případech lze kontaktovat právní oddělení ČLK na telefonních číslech uvedených v kontaktech nebo prostřednictvím e-mailu.