Revizní komise

Kontaktní údaje
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Funkce: členka Revizní komise
E-mail: gaillyova@fnbrno.cz
Telefon: +420 234 760 708, +420 234 760 709