Revizní komise

Kontaktní údaje
Pavla Bublová
Funkce: asistentka Revizní komise
E-mail: reviznikomise@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 708