Revizní komise

Kontaktní údaje
Petra Trojanová
Funkce: asistenka Revizní komise
E-mail: reviznikomise2@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 709