Představenstvo ČLK

Kontaktní údaje
MUDr. František Musil
MUDr. František Musil
Funkce: člen představenstva
E-mail: musil@biolab-kt.cz

Osobní údaje:
Datum a místo narození: 28.7.1957 v Plzni
Ženatý, 2 děti, nestraník před i po roce 1989, negativní LO.

Profesní profil:
1976 – 1982 LF UK Plzeň – obor všeobecná medicína
7/1982 – 8/1982 KAR – FN Plzeň
9/1982 – 8/1983 ZVS
9/1982 – 8/1988 ARO – NsP Klatovy – sekundární lékař
9/1988 – 10/1992 OKB – NsP Klatovy – sekundární lékař, zástupce primáře
11/1992 – dosud BioLab s.r.o. Klatovy – Centrum laboratorní medicíny – vedoucí lékař NZZ, jednatel

Získané kvalifikace a osvědčení:
1986 ARO – I.atestace
1991 Klinická biochemie – I. + II.atestace
1992 Osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru klinická biochemie
1992 Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce ve specializačním oboru klinická biochemie
1996 Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře pro obor klinická biochemie
2003 – 2013 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2008 Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru klinická biochemie
2009 Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru klinická biochemie

Členství v odborných společnostech a orgánech ČLK:
1983 ČLS JEP
1991 Česká společnost klinické biochemie
2008 Česká společnost lékařské genetiky
1992 – 1995 Tajemník OS ČLK
1995 – 1998 Předseda OS ČLK, delegát sjezdu ČLK
2010 – 2015 Místopředseda OS ČLK, delegát sjezdu ČLK
2015 Předseda OS ČLK, delegát sjezdu ČLK
zvolen 2010, 2015 člen představenstva ČLK

Znalost cizích jazyků:
Anglický a německý jazyk aktivně, ruština pasivně