Okresní sdružení

Praha 2
OS ČLK, 77, 3102
Markéta Tesařová

Funkce v OS: Sekretářka OS
Mobil: +420 605 835 163
Email: praha2@clkcr.cz

MUDr. Ludmila Říhová

Funkce v OS: Předseda OS
Email: ludmila.rihova@seznam.cz, praha2@clkcr.cz

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Funkce v OS: Předseda ČR
Email: pbrou@lf1.cuni.cz, praha2@clkcr.cz

MUDr. Sergey Zakharov

Funkce v OS: Předseda RK
Email: sergey.zakharov@vfn.cz, praha2@clkcr.cz

MUDr. Jana Ťuíková

Funkce v OS: Tajemník OS
Email: jana.tuikova@lf1.cuni.cz