Oddělení pro vzdělávání

Kontaktní údaje
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
Funkce: vedoucí oddělení vzdělávání
E-mail: vedouci.vzdelavani@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 698
Fax: +420 257 220 618