Kurzy ČLK

Lokální léčba dermatóz
Číslo kurzu: 36/17
Datum konání: 18.01.2017

Lektorka: MUDr. Štěpánka Čapková

 

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol: číslo kurzu

- poplatek musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Doklad o úhradě je nutné předložit na místě při registraci

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.

 


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  36-17 Lokální léčba dermatoz dr. Čapková.pdf   298.2 kB