Kurzy ČLK

Univerzita medicínského práva 2016/2017 OBSAZENO
Číslo kurzu: 92/16
Datum konání: 15.09.2016

Vzhledem k velkému  zájmu byla kapacita navýšena.

Jednotlivé lekce  budou probíhat v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v  Praze 5

Semináře budou probíhat jedenkrát měsíčně ve všedních dnech (obvykle ve čtvrtek) v odpoledních hodinách,  15.00 - 18.00 hodin.

Za každou lekci jsou přiděleny tři kredity. Po skončení obdrží posluchač, který absolvoval alespoň 70% seminářů, osvědčení o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory.

Účastnický poplatek je 5.000,- Kč pro člena ČLK a 9.000,- Kč pro nečlena komory

Číslo účtu: 19-1083620217/0100

Variabilní symbol: 9216

Termíny - 2016: čtvrtek 15. 9.; čtvrtek 20. 10.; čtvrtek 1. 12.; středa 14. 12. 2016

Termíny - 2017: čtvrtek 26.1.; čtvrtek 23.2.; čtvrtek 30.3.; čtvrtek 27.4.; čtvrtek 25.5.;

                           čtvrtek 22.6.


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  UMP_pozvánka_fin (2).pdf   48.8 kB