Kurzy ČLK

Funkční patologie hybné soustavy
Číslo kurzu: 85/16
Datum konání: 08.10.2016
Podrobné informace - viz příloha
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen.
- číslo účtu: 19-1083620217/0100
- variabilní symbol: 8516
- poplatek musí být uhrazen předem
- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce
Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.

Pozvánka:
   Název   Velikost 
  85-16 doc. Tošnerová - Funkční patologie hybné soustavy.pdf   284.3 kB