Kurzy ČLK

Horečka ZIKA
Číslo kurzu: 78/16
Datum konání: 28.04.2016

Přihlásit na akci je možné pouze už telefonicky na číslo 603 252 483 nebo e-mailem na adresu seminar@clkcr.cz

Místo konání: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 - Podolí, Podolské nábřeží 157

Podrobné informace - viz příloha

Pokud se  nezobrazí  přihláška, je kurz obsazen

- číslo účtu: 19-1083620217/0100

- variabilní symbol je číslo kurzu: 7816

- poplatek 300,-Kč musí být uhrazen předem

- výše účastnického poplatku je uvedena na přiložené pozvánce

Věnujte prosím pozornost informacím, které jsou  zasílány elektronicky 10 dnů před konáním kurzu.

 


Pozvánka:
   Název   Velikost 
  78-16 ZIKA.pdf   357.1 kB