Informace

Zprávy o činnosti
20.11.2018 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Zveřejňujeme zprávy o činnosti, které byly předneseny na sjezdu nebo dány k dispozici delegátům sjezdu.

Zpráva o činnosti prezidenta a představenstva ČLK - MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK.

Zpráva o činnosti Právní kanceláře ČLK - JUDr. Jan Mach, dána k dispozici delegátům

Zpráva o činnosti oddělení vzdělávání ČLK - doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D, MBA, dána k dispozici delegátům

Zpráva o činnosti Revizní komise ČLK - MUDr. Jana Vedralová

Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK - prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Zpráva o činnosti Vědecké rady ČLK - MUDr. Zdeněk Mrozek

Zpráva o činnosti Etické komise ČLK - MUDr. Helena Stehlíková