Informace

Zásadní připomínky České lékařské komory k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016
22.09.2015 | Prezident

Česká lékařská komora nesouhlasí s navrhovaným zněním úhradové vyhlášky pro rok 2016.