Informace

Zákon o zdravotnických prostředcích - příloha
15.01.2013 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Ministerstvem zdravotnictví připravovaný nový seznam zdravotnických prostředků bude ovlivňovat náš profesní život možná několik let. Žádáme proto všechny funkcionáře ČLK i ostatní angažované kolegy a kolegyně, aby nám pomohli provést kontrolu zejména preskripčních omezení ve vazbě na odbornost lékaře, ale také kontrola doby použití zdravotního prostředku.

Pokud nezasáhneme, může se stát, že chyby obsažené v ministerském návrhu  budou bránit lékařům některých odborností poskytovat péči svým pacientům s některými diagnózami. Jako příklad může sloučit úplná eliminace internisty z možnosti preskripce zdravotnických prostředků pro diabetiky, nebo zákaz předepisování jednoduchých bandáží a ortéz praktickými lékaři.

Příloha ke stažení jako excelovská tabulka a jako soubor pdf:
Nastavení Cookies