Informace

Členské příspěvky
02.03.2012 | Představenstvo

Informace o výši členských příspěvků pro jednotlivé skupiny lékařů, způsobu jejich vybírání, datu, do kterého se mají příspěvky zaplatit a další  informace najdete nyní každoročně v nabídce  Pro lékaře ---  Členské příspěvky

V  přehledné tabulce  najdete názvy kategorií lékařů a vysvětlení, co  se kterou kategorií rozumí.

Omlouváme se za opožděné zveřejnění  této nabídky.