Informace

Distribuce ochranných pomůcek – aktuální informace
30.03.2020 | Prezident

Postupně budeme přidávat a aktualizovat informace z jednotlivých krajů

Jihomoravský kraj, informace ze dne 30.3.2020: https://koronavirus.jmk.cz/

Olomoucký kraj, informace ze dne 28.3.2020: https://www.olkraj.cz/koronavirus-covid-19-informace-pro-zdravotniky-aktuality-9473.html

Liberecký kraj, informace ze dne 24.3.2020: https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/distribuce-oop-zdravotnictvi

Pardubický kraj, informace ze dne 24.3.2020: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105861/system-distribuce-oopp-centralniho-zasobovani-mz-cr-do-uzemi-pardubickeho-kraje

Hl. město Praha, informace byla rozeslána hromadným e-mailem dne 22.3.2020 s odkazem na web Městské polikliniky Praha (https://www.prahamp.cz/) a web  Zdravotnického portálu města Prahy (http://zdravotni.praha.eu/jnp/),
doplnění:http://zdravotni.praha.eu/public/76/2d/a/3116078_1070758_INFO_na_ZDR_portal_22._3._2020SKM_C75920032214400.pdf

Plzeňský kraj, informace ze dne 22.3.2020: http://www.plzensky-kraj.cz/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-di

Jihočeský kraj, informace zde dne 21.3.2020 (nepřehlédnět pokyny a tabulku distibučních míst) : https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-obdrzel-od-ministerstva-vnitra-dodavku-osobnich-ochrannych-prostredku-distribuce