Etická komise

Kontaktní údaje
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Funkce: člen Etické komise