Etická komise

Kontaktní údaje
doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc.
Funkce: členka Etické komise