Etická komise

Kontaktní údaje
Mgr. Romana Vlčková
Funkce: sekretatirát EK