Etická komise

Kontaktní údaje
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Funkce: člen Etické komise